Vinohradnická technika

LPV Agro – specializovaný velkoobchod vinohradnická a sadařská mechanizace a technika, postřikovače a rosiče nesené, tažené, tunelové a recyklační, mulčovače i pro reversibilní řízení traktoru, výkyvné sekce s vysokou citlivostí senzoru pro příkmenný pás, stroje pro mechanizovaný řez vinic a sadů,  defoliátor, kultivace meziřadí, radličkové a diskové kultivátory. Plošné rotorové mulčovače a sekačky do meziřadí s automaticky nastavitelnou šírkou. Paletizační traktorové zdviže. Kombajny na hrozny. Sklízecí plošiny do sadu, doprava produktů z vinice a sadu.

vinohrady sady

Vinohradnická technika LPV agro

Vinohradnická technika pro sklizeň bobulí Alma Selecta 3.5 LPV agro

Vinohradnická technika Alma Selecta mechanizovaná sklizeň hroznů LPV agro

LPV agro|Agrofer srl

Přívěs na plastové boxy Agrofer srl|LPV agro

ORIZZONTI  – kultivace, zelené práce, elevátory, mulčovače

ID DAVID – výkyvné sekce, kultivace, ometače, rozmetadla hnoje se zapravením do půdy

FRIULI Sprayers  – rosiče a postřikovače, nesené, návěsné, tunelové, recyklace postřiku

FREILAUBER  –  Ožínací lišty do sadu i vinice, odlisťovače, předřez, aplikace herbicidů

AEDES Construzioni – stroje pro bio pěstitele, sekačky s výkyvnými sekcemi, rotorsekačky s automatickým záběrem

ALMA Arnaud Frers SAS – kombajny na hrozny

TERPA OFFICINE – přepravníky na hrozny, podrýváky, ometače, grubery, hrábě na révi, cívky na dráty do TBZ

KMG PODLEHNIK d.o.o. sadařské univerzální traktorové plošiny, sortiment nářadí pro sady a vinice

STRAZZARI  – nerez vozíky vany na hrozny vyprazdňování šnekem a čerpadlem, zdviž, příjmové koše na hrozny

B.M.V. – Stroje pro strojní řez, odstranění výmladků stromů, redukce květní násady, předřezávače, ometače

Mark One s.r.l. – samojízdné sklízeče ovoce

 

Podkategorie

Kultivace půdy

Ošetření zatravněného meziřadí:

Zelené práce:

Výživa a hnojení

Ochrana rostlin

Sklizeň a doprava hroznů a bobulí, plastových boxů

Opěrné konstrukce vinice sady