Podrývák organické hnojení peletovaný hnůj

Podrývák organické hnojení peletovaný hnůj

Výživa a hnojení vinohradu

Vinohradnická technika na organické hnojení vinice

Vinohradnická technika pro výživu a hnojení vinic

Výživa a hnojení vinice

Podrývák organické hnojení peletovaný hnůj

Peletkovaný hnůj organické hnojení vinohradu

Peletkovaný hnůj organické hnojení vinohradu

Určeno pro výživu vinohradů a sadů organická a minerální hnojiva

Efektivní využití vinohradnické techniky k docílení požadované úrovně živin v půdě vinohradů, dosažení požadované kvality hroznů a objemu produkce vinohradu.

Využitím půdního rozboru dopravíte do půdy odpovídající množství konkrétního deficitního hnojiva s vysokou a okamžitou účinností hnojení

Variabilita šířky slupic a nastavení záběru umožňuje dávkovat hnojivo přímo ke keřům révy vinné do příkmenného pásu vinice

Velká průchodnost a dimenzování semenovodů a dopravních cest k patě slupic garantuje dopravu do půdy a vysokou účinnost hnojiva

100 % využití hnojiva bez zvětrání na povrchu, okamžitý přístup ke kořenům révy vinné

Dopraví pelety do půdy podrýváky v příkmenném pásu a zapraví a utuží válcem

Šířka podrýváku pevná nebo hydraulicky nastavitelná dle sponu vinice a požadavků vinaře

Nerezový leštěný zásobník na pelety hnoje s hydraulikou, hradítky a nastavením dávky

Nucená doprava peletek do semenovodů k patě slupice

Vysoká průchodnost terénem

Prořezávací slupice pro zatravněný pás vinohradu

Vhodné pro hnojení peletami bez ucpávání dopravních cest hnojiva

Pojezdové a utužovací válečky za slupicemi uzavřou brázdu a utuží půdu

Varianta použití zavlačovačů pro uzavření brázdy za slupicemi

Připojení do tříbodového závěsu traktoru kat I – II

Podrývák s jednou nebo oběma slupicemi

Dostatečná váha stroje pro dopravení hnojiva do půdy vinohradu