Diskový kypřič podmítač meziřadí

Půdní kypřič podmítač meziřadí vinice sady

Diskový kypřič podmítač meziřadí

Diskový kypřič podmítač meziřadí

Diskový kypřič vinice sadu

Diskový podmítač vinohrady sady

Půdní kypřič meziřadí vinohrady sady

Vinohradnický kypřič podmítač pro vinohrady sady

Diskový podmítač vinohradu a sadu

Diskový kypřič podmítač pro vinohrady sady

Kotoučový kypřič podmítač do vinohradu a sadu

Vinohradnický a sadařský stroj

Půdní kypřič podmítač meziřadí vinice sady

pro udržování úhoru v meziřadí bez plevelů. Slouží pro prokypření vrstvy půdy do cca 15-20 cm. Diskování úhoru má příznivý vliv na udržení půdní vlhkosti přerušením kapilarity v půdě. Přerušením kapilarity se zamezí odpařování vlhkosti z půdy. Současně půdní struktura umožňuje rychlé vsakování srážkové vody.

Provzdušněná půda se lépe prohřívá a vytváří ideální agrotechnické podmínky pro rostliny.  

charakteristika:

Půdní kotoučový kultivátor do meziřadí pro vinohrady a sady

Tandemové uspořádání hřídelí disků s nastavením úhlů záběru

Postavení disků do „V“ nebo do „X“ s možností nastavení úhlu sekcí kultivačního stroje

U varianty „X“ možnost nastavení záběru zadní diskové sekce a úhlů sekcí

Středně těžké provedení pro traktory 30-60 HP

Odpružené táhlo třetího bodu absorbuje nerovnosti a eliminuje deformace a namáhání rámu rámu

Nesené provedení do TBZ kat I a II

Možnost doplnit válec a boční deflektory

Dostupné pracovní záběry – tažené a nesené varianty:

80, 100, 120, 137, 155; 177, 196, 220

Kultivační disky ozubené i hladké dobře půdu rozdrobí a urovnají

Průměr disků 410 nebo 460 cm pro ideální obvodovou rychlost disků

Počet disků 10-20 v závislosti na záběru stroje