Podrýváky hloubkové přihnojení

Podrýváky hloubkové přihnojení

Podrývák hnojení vinice

Vinohradnická technika podrývák s přihnojením

Podrývák Agrofer|LPV agro

Podrýváky hloubkové přihnojení Agrofer|LPV agro

Hloubkový kypřič vinohradu

Podrýváky hloubkové přihnojení

Vinohradnický podrývák s přihnojením OLMI|LPV agro

Vinohradnický podrývák s přihnojením OLMI|LPV agro

 • Podrýváky pro hloubkové přihnojení vinohradu od 30 – 100 k výkonu
 • Traktor 80-100 k výkonu do 50 cm pracovní hloubka
 • Rozrušení a prokypření slehlých vrstev půdy vinohradu
 • Odstraní utužení podorniční vrstvy vinice  vytváří optimální stanovištní podmínky rostlin
 • Těžké provedení váha cca od 750 kg s možností dotížení válce vodou
 • Zakřivené slupice rovnoměrně pozvedají a drobí utužený půdní profil
 • Nízký odpor při podrývání a snadný průchod slupic v půdě vinohradu
 • Jištění střižným šroubem
 • Podrývání umožní opětovný příjem srážkové vody, minimalizace rizika eroze půdy
 • Obnovuje přístup spodní vody ke kořenovému systému révy
 • Obnovení vlásečnicového kořenového systému s dodávkou hnojiva
 • Hloubkové kypření přeruší růst mělkých rosných kořenů
 • Hydraulické dávkování hnojiva šnekem v zásobníku nastavení otáček dávkování
 • Přihnojení vysokokapacitním zásobníkem s přesným dávkováním s hydraulickým pohonem a ovládáním
 • Hnojivo při podrývání je dopraveno do hloubky ke dlátu v patě slupice
 • Široké profily dopravní cesty hnojiva /semenovody/ eliminují ucpávání hnojivem
 • Válec hydraulicky nastavitelný s možností dotížení vodou
 • Provedení pro úzké a široké traktory 140 a 170 cm
 • Nerezový zásobník 450 l s dávkovacním šnekem
 • Hladký pojezdový válec hydraulicky ovládaný s otvorem pro napouštění vody na dotížení
 • Nastavení dávkování
[/wc_column]
[/wc_row]

Máte dotaz, nebo chcete získat více informací? Neváhejte mě kontaktovat!