Membránové pneumatické lisy na hrozny

Membránové pneumatické lisy na hrozny Enomet Hoby

Membránové pneumatické lisy na hrozny

Membránové pneumatické lisy na hrozny

Membránové pneumatické lisy na hrozny

Membránové pneumatické lisy na hrozny

Membránové pneumatické lisy na hrozny

Membránové pneumatické lisy na hrozny

Technologie lisování –  axiální elastická tubusová membrána

Lis na hrozny Enomet Hoby

Lisování hroznů 360˚ nová technologie Enomet/LPV agro

Plnění lisu

Lisování hroznů

Vyprazdňování výlisků

Při jednotlivých fázích lisování buben mění polohu

Přednosti patentovaného lisu na hrozny Enomet DHAE:

Vyšší výlisnost při mnohem nižším tlaku
Mošt vyšší kvality
Ménší obsah těžkých taninů
Rychlejší cykly lisování
Méně oxidace, méně zhnědnutí na bílých vínech
Aplikace inertního plynu do bubnu (u typu DHEA)
Minimální zatížení hroznů
Membrána dosáhuje celého obvodu bubnu
Rovnoměrné tlaky během tisku
Vyšší životnost membrány 
Nižší spotřeba energie
Lisuje v ochranné atmosféře, zchlazení rmutu, macerace (model DHEA)
Uzavřený systém 0 oxidace

 

Axiální membrána zajišťuje povrch lisování 360˚ oproti 180˚ membrána tangenciální

Dvojitá kontaktní plocha snižuje tlak na hrozny o 50 % při zachování účinnosti

Doba lisování je snížena na 50 %

Zvýšení objemu lisování o 20 %

95 % moštu je vylisování při tlaku menším ne 0,6 bar

Zákal v moštu pevných suspendovaných částic klesá o 70 %

Nižší objem polyfenolovových látek při šetrném lisování

Stupeň oxidace a macerace nižší o 50 % 

Spotřeba energie snížena 0 40 %

Technologie horního plnění a zarovnání hladiny rmutu

 • Lis se naklápí ve vodorvné ose a umožňuje kontinuální a rychlejší odtékání moštu po celém obvodu
 • Při tomto způsobu lze zvýšit lisovaný objem o 20 % a zkrátit dobu lisování

Horizontální pneumatický lis HOBY 6 a 10 HL

 • Horizontální pneumatický lis, částečně, nebo plně děrovaný válec
 • Válcový membránový lis na hrozny a ovoce. Vhodný pro malé a hobby vinaře
 • Lisy hobby efektivně a ekonomicky lisují produkty centrálně uloženou membránou a velkou lisovací plochou lisováním mezi stěnou membrány po celém obvodu a nerezovým lisovacím válcem. Při tomto způsobu lisování je mošt vylisován z bobulí mnohem efektivněji a s větším účinkem, ale při nižším tlaku = měkké lisování při 1 bar
 • Velmi kvalitní lisování bez nežádoucích látek v moštu z vysokotlakového lisování
 • Ve všech pracovních fázích lisu jsou hrozny pod tlakem, mošt je vytlačován do sběrné vany
 • Ventily pro membránový tlak/pokles vzduchu, manometr
 • Pojistný ventil do max 1,5 bar
 • Všechny pracovní úkony vykonává obsluha s pomocí externího zdroje stlačeného vzduchu
 • Systém je patentován

 

Konstrukční charakteristika:

 • Všechny části lisu v kontaktu s hrozny jsou z potravinářského nerezu
 • Částečné nebo plné obvodové perforování lisovacího válce
 • Rám na kolečkách s brzdami
 • Elastická válcová membrána z potravinářské kvalitní pryže
 • Manuální systém otáčení válce (základní provedení)
 • Rychlospojka pro připojení externího tlaku vzduchu
 • Maximální lisovací tlak 1 bar
 • Kapacita 6 nebo 10 hl/hod