Horizontální pneumatický lis Enomet DHEA centrální membrána

Horizontální pneumatický lis Enomet DHEA centrální membrána

Měkké šetrné lisování na hrozny a bobule s tlakem do 1,5 bar
Válcový tvar elastické membrány nafukuje ze středu bubnu
Rovnoměrné rozložení bobulí po celém obvodu 360˚ bubmu, nižší tlak, vyšší výlisnost, méně těžké taniny, kratší čas
Perofovaný buben po celém obvodu s odovodňovacími kanály 5 ks 
Středové plnění bubnu rmutem bez přístupu vzduchu s náklonem bubnu pro lepší odtok moštu; injektáž inertní plyn
Horizontální pneumatický lis Enomet DHEA

Horizontální pneumatický lis Enomet DHEA

Horizontální pneumatický lis Enomet DHEA

Nový způsob lisování Enomet DHEA

Horizontální pneumatický lis Enomet DHEA

Starý způsob lisování na polovině tanku

Charakteristika:

 • Pneumatický horizontální lis na hrozny Enomet DHEA; centrální nafukování elastická membrána
 • Membrána z pružného elastomeru nahrazuje nylonovou pevnou membránu
 • DHEA lis ve standardní verzi je otevřený lis složený z bubnu perforovaného po celém obvodu s centrální trubkovou membránou 360˚ z extra silné čisté gumy
 • K nafouknutí membrány dochází rychle během otáčení nádrže a díky její válcové formě je produkt rovnoměrně rozložen po celém perforovaném povrchu nádrže o 360 stupňů
 • To umožňuje kombinovat výhodu centrální membrány (lepší poměr mezi odtokovou plochou a tloušťkou lisovaného materiálu) s výhodami elastomerní membrány (lepší čištění a homogenní rozložení tlaku i při nízkých úrovních tlaku).
 • Výsledkem je, že mošt lisovaný elastickými membránami (kvůli větší kapající kapacitě a zkrácené pracovní době) má méně oxidace, zamezení hnědnutí a nižší obsah nežádoucích látek v moštu
 • Membrána je elastická, po ukončení lisování se stáhne zpět na spojovací tyče. Dokonale drží tvar, není objemná a snadno se čistí.
 • Elastická membrána je navržena pro naplnění celého objemu lisu, aby se zabránilo popraskání nebo poškození kvůli malému objemu moštu v lisu

 

Výhody lisů s centrálním vakem oproti tradičním lisům s bočním vakem

 • Lepší kvalita lisování
 • Vyšší výlisnost – výtěžnost hroznů
 • Méně nevyzrálých tříslovin zhoršujících kvalitu vína
 • Rychlejší lisovací cykly
 • Méně oxidace, méně hnědnutí bílých moštů
 • Žádný limit pro minimální naplnění

 

Princip funkce – nová technologie lisování DHEA

Při plnění a lisování se vytvoří rovnoměrná vrstva hroznů po celém obvodu válce. Mít tenčí a rovnoměrnou vrstvu vede k několika výhodám:

 • Vyšší výnosy moštu při mnohem nižším tlaku
 • Vyšší kvalita moštu
 • Méně těžkých taninů
 • Rychlejší lisovací cykly
 • Méně oxidace, méně hnědnutí
 • Vstřikování inertního plynu do bubnu
 • Vylisuje jakékoli množství bez minimálního limitu
 • Vzduchový vak dosáhne po celém obvodu bubnu
 • Rovnoměrné tlaky v celém prostoru lisování
 • 10 až 20 let životnost vzduchového vaku (5/16″ tloušťka vaku)
 • Nižší spotřeba energie
 • Schopnost lisovat drcená jablka a ostatní ovoce

Uzavřená technologie a macerace bobulí

Technologie DHEA využívá plně uzavřený buben. Hlavní výhodou je snížená oxidace a minimalizace hnědnutí moštu. Mít plně uzavřený buben umožňuje další čas macerace hroznů v bubnu, pokud je to požadováno. Děrovaný otevřený buben je k dispozici na vyžádání (viz nabídka).

Odvodňovací kanály v bubnu

Pět odvodňovacích kanálů je umístěno 360° kolem vnitřku bubnu s vnitřním sběračem, který spojuje pět odkapávacích kanálů. To umožňuje optimální extrakci šťávy v kterékoli z lisovacích fází na jakémkoli místě a nejefektivnějším způsobem.

Patentované fáze lisování s proměnnou polohou

DHEA se standardně dodává s patentovanými fázemi lisování s proměnlivou polohou bubnu: Podpěry lisu jsou poháněny hydraulicky a přizpůsobují se fázi lisování.  Tento systém výrazně zvyšuje výkon a účinnost každého z cyklů, což zase snižuje dobu lisování.

Plnění lisu:

Lis na hrozny Enomet plnění

Plnění lis na hrozny Enomet

Když je lis hydraulicky nakloněn směrem k vaně odtokové strany bubnu, má několik výhod:

 • Nejprve se uvolní samotok z lisu a zrychlí se jeho volný odtok odvodňovacími kanálky
 • Doba plnění lisu se zkracuje bez nutnosti dvojitých nebo trojitých dveří umístěných na bubnu.
 • Snižuje množství otáček potřebných k naplnění celého bubnu
 • Zkrácení doby plnění snižuje množství kalů a následné filtrace vín

Udržování tlaku a lisování

Horizontální lis hrozny Enomet

Pres na hrozny Enomet
lisování

Horizontální vodorovná poloha se používá během lisovacího cyklu což zajišťuje dokonalé rozložení rmutového koláče 360 stupňů kolem bubnu. Umožňuje také využití 100% vnitřních odtokových kanálů šťávy během lisovacích cyklů. V důsledku snížené tloušťky koláče a centrální nafukující se membrány lze dosáhnout vyšších výtěžků při nižším tlaku a kratších časových cyklech. Lze také snížit počet cyklů lisování a odstraňování matolin.

Uvolnění matolin z lisu

Vyprázdnění matolin

Vyprázdnění matolin z lisu

Naklonění lisu směrem k vykládacím dveřím se výrazně sníží čas potřebný k vyprázdnění lisu. To opět umožňuje rychlé vykládání bez nutnosti dvojitých nebo trojitých dveří. Samočisticí cyklus probíhá ještě rychleji.

Kompletní samočistící cyklus a sanitace na objednávku

DHEA lis má příplatkový samostatný samočistící cyklus se zabudovaným čerpadlem ke zvýšení tlaku vody nebo dezinfekčního roztoku pro správné provedení samočištění lisu a sanitace.

 Plnění lisovací komory inertním plynem

Lis DHEA je standardně vybaven velkým kulovým ventilem s axiálním posuvem, aby se zabránilo rozdrcení hroznů před vstupem do lisu. Alternativně lze lis plnit dveřmi. Pro zabránění expozice kyslíku a oxidace je u lisu standardní rychlospojka pro připojení inertního plynu.

Vzduchem ovládané dveře

Pneumatické ovládání dveří je standardem u všech lisů DHEA. Pro snadnější a efektivnější plnění a vyprázdnění bubnu jsou dvířka umístěna na konci bubnu, nikoli uprostřed. Kvůli této poloze dveří na bubnu již nejsou pro rychlé plnění a vyprazdňování lisu zapotřebí dvojité a trojité dveře.

Ovládání, programování cyklů lisu:

DHEA provoz a ovládání lisu je jednoduché a přesné. Lis lze objednat s přednastavenými programy pro bílé a červené víno, nebo volitelně s dotykovou barevnou obrazovkou a možností přizpůsobení nebo změny některého z programů. Programy lze ukládat do paměti PLC.

Sběrná vana na mošt:

Lis DHEA je standardně dodáván se sběrnou vanou na mošt a přírubou pro čerpadlo. Sběrná nádrž na mošt je reverzibilní a výstup pro čerpadlo lze zabudovat na obě strany lisu.

web: www.enomet.it