Flotační čerpadla

Flotační čerpadla OMAC BOB®

Rychlé a účinné odkalení moštů před fermentací

Flotační čerpadla

Flotační čerpadla

Flotační čerpadla

Flotační čerpadla

Odkalovací čerpadla OMAC Mono Flot 100

Odkalovací čerpadla OMAC Mono Flot 100

Odkalovací čerpadla OMAC

Odkalovací čerpadla OMAC

Flotace je proces, při kterém jsou pevné částice v moštu pomocí sycení vzduchem nebo technickým plynem unášeny pro různou specifickou hmotnost a vytvářejí vrstvené zahušťování. OMAC BOB® je flotační nástroj určený pro malé a střední vinařství. Umožňuje oddělit moštové kaly v moštu obsazené operativně a během krátké doby. Správná míra odkalení moštu má vliv na budoucí víno, jeho chrakter, obsah aromatických látek a ostatních látek které vinař i konzument ve víně ocení.
Vyrobeno kompletně z nerezové oceli aisi 304 s vysoce kvalitními komponenty. Flotační čerpadlo OMAC BOB® vyroben podle platných předpisů EU.

Metoda používá k sycení inertní plyn, dusík, CO2, nebo vzduch, který je přiváděn do procesu odkalování moštů.

Snadné použití, nevyžaduje zvláštní údržbu.
Pokud své mošty ošetřujete odkalením OMAC BOB®, budete mít následující výhody:
• zkrácení doby čiření moštu
• úspory pracovního času
• redukce a kompaktnost zbytkového odpadu
• úspora elektrické energie nutná k ochlazení moštů pro statické čištění
• lepší charakteristika vína a vysoký obsah prekurzorů aromatatických látek
Mošt je před filtrací preventivně ošetřen enzymy.

Stroj je tvořen nereovým rámem s kolečky, eletrickou ovládací jenotkou, ventily a ostatním příslušenstvím

NOVINKA:

Flotační čerpadlo v kombinaci s vřetenovým čerpadlem OMAC MONO FLOT 100

Technická data

Technická data

http://www.officineomac.it