Hloubkové kypřiče podrýváky

Podrýváky Angeloni/LPV agro

Angeloni/LPV agro podrýváky

  • Podrýváky pro zpracování půdy
  • Angeloni pod setí cukrovky obiloviny okopaniny
  • Dláta ideální náběžný úhel pro optimální penetraci
  • Hloubkové kypření uvolňuje slehlé vrstvy půdy, stopy kol traktoru
  • Odstraňuje zhutnění podorniční vrstvy do hloubky až 60 cm, varianta 100 cm s melioračním kuželem
  • Speciálně tvarované slupice aktivně a snadno pronikají do půdy při nízkém odporu a příkonu traktoru
  • Důkladné prokypření, uvolnění slehlých vrstev a zvětšení objemu půdy zlepšuje výměnu plynů v půdě a příjem srážkové vody
  • Hloubkové kypření zvětší objem půdy usnadňuje zakořenění a umožňuje rychlejší vývoj kořenového systému i rostlin, zejména v suchém období a zastínění půdy proti vysychání
  • Zvyšuje se půdní absorpce, snižuje riziko půdní eroze a umožňuje vytvoření větší půdní kapacity zásobní vody pro kořenový systém
Hloubkové kypřiče podrýváky Angeloni

Hloubkové kypřiče podrýváky Angeloni/LPV agro

Podrýváky Angeloni/LPV agro

Hloubkové kypřiče podrýváky Angeloni

Podrýváky Angeloni

Podrýváky Angeloni/LPV agro

Podrýváky Angeloni/LPV agro

Máte dotaz, nebo chcete získat více informací? Neváhejte mě kontaktovat!